Sheaffer's V...Mail, Life Magazine, May 24, 1943
Sheaffer's V...Mail, Life Magazine, May 24, 1943

Sheaffer's V...Mail, Life Magazine, May 24, 1943

Regular price
$10.00
Sale price
$10.00

Life Magazine, May 24, 1943

Sheaffer's Voyager for V..Mail use

Cover: Peggy Lloyd